دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
کد کاربر
رمز
 

 

زمانیکه دانش یک مرد برای موفقیت کافی است ولی تقوای او کافی نیست هرچه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد.

کنفسیوس

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.